• "Το μεγάλο μωσαϊκό της θείας θέλησης το βλέπουν μόνο οι άγγελοι, εμείς, άσχετοι, απλά ξεπροβοδίζουμε προς τη ραθυμία ή την έσχατη θυσία ... Και τις νύχτες που ωριμάζουν τα χρώματα, φαντάζει στο ξέφωτο η ποίηση σε σπίτι δίχως πόρτες ..." • Αιρετικό | "Quando il diavolo vende la sua anima a Di©" | "Όταν © διάβολος πουλά τη ψυχή του στο Θεό" •

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

Εταίροι ... Σε Plurale Maestatis

Η Ελλάδα
Αποτελεί Το Νότιο
Ανατολικότερο
Σύνορο
Της Ευρωπαϊκής
Ένωσης …
Είναι
Η Χώρα
Που Αλληλεπιδρά
Με Τα Βαλκάνια
Και Την Τουρκία …

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012