Η αναδημοσίευση ή επιδοκιμασία άρθρων φιλόδοξων εργοδοτικών αυτοχρισμένων "δημοσιογράφων", με αναφορές στο θεάρεστο κυβερνητικό έργο των εκατομμυρίων ανέργων, τις χιλιάδες αυτοκτονίες ή την κάλπικη προεκλογική πολιτιστική δράση των δήμων με τις δεκάδες χιλιάδες αστέγων, και την πλήρη κοινωνική αποσύνθεση, και … και ... και ...: Δεν είναι παρά η επιβράβευση της κατάντιας του ίδιου σου του εαυτού … • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: bourloto@live.com •

Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

Ηλιόβορο ...Ονειρεμένε
Κύκνε
Μιας
Επιθυμητής
Αυγής
Πομπή
Μεταξύ
Γης
Και
Ουρανού
Κάθε Επιθυμίας Καινούργιο Πέπλο …

Απόψε Τ’ Αστέρια Είναι Φωτιές Των Θεών
Ζωγραφισμένα Στην Ψυχή
Σκαλισμένα Στον Καμβά
Δώρο Στη Φαντασία
Στις Σιωπές …

Και Μέσα Από Το Γάργαρο Νερό
Γεννήθηκαν Τα Μάτια Μου Να Σε Προϋπαντήσουν …

"γκραφιτι"
Ο Τάσος Μαυρής Δημοσιογράφος Αθήνα 984 - Athens International Radio
Είναι Μέλος Της: AJE - Association Journalistes Europèens
Τιμητική Διάκριση "Il Tricolore della Radio 2011 - Ugo Foscolo / Dionyssios Solomos"

Podcast

.................................................................................
© Polvere di Stelle - Όλα Τ' Αστέρια Σ' Έναν Κάλυκα
Λέει Ο Κινηματογράφος: ...
Όταν Το Ραδιόφωνο Δεν Είναι Παρωδία …
Μπορεί Να Γίνει Προκλητικό …
Να Βασισθεί Στον Αιχμηρό Λόγο …
Μπορεί Να Γίνει Ακόμα Και Προσωπική Υπόθεση
Του Δημοσιογράφου / Παρουσιαστή / Παραγωγού …
Τόσο Ώστε Να Του Κοστίσει Ακόμα Και Τη Ζωή …
Με Οποιονδήποτε Τρόπο ...


επικοινωνία: bourloto@live.com