• "Το μεγάλο μωσαϊκό της θείας θέλησης το βλέπουν μόνο οι άγγελοι, εμείς, άσχετοι, απλά ξεπροβοδίζουμε προς τη ραθυμία ή την έσχατη θυσία ... Και τις νύχτες που ωριμάζουν τα χρώματα, φαντάζει στο ξέφωτο η ποίηση σε σπίτι δίχως πόρτες ..." • Αιρετικό | "Quando il diavolo vende la sua anima a Di©" | "Όταν © διάβολος πουλά τη ψυχή του στο Θεό" •

Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2012

Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Orbis Unum …


Μη
Μου
Ζητάς
Να
Δείξω
Έλεος
Σε Αυτούς
Που Ήρθαν
Να "Υπερασπιστούν" Την Εξουσία: ...