• "Το μεγάλο μωσαϊκό της θείας θέλησης το βλέπουν μόνο οι άγγελοι, εμείς, άσχετοι, απλά ξεπροβοδίζουμε προς τη ραθυμία ή την έσχατη θυσία ... Και τις νύχτες που ωριμάζουν τα χρώματα, φαντάζει στο ξέφωτο η ποίηση σε σπίτι δίχως πόρτες ..." • Αιρετικό | "Quando il diavolo vende la sua anima a Di©" | "Όταν © διάβολος πουλά τη ψυχή του στο Θεό" •

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

Οι Δάσκαλοι Της Πολιτικής ...
Κάθε
μεταβατική εποχή
συνεπάγεται
την προσάρτηση
των αρχαίων πηγών,
κυρίως των ελληνικών
έτσι και η δυσάρεστη μεταμοντέρνα, που γεννήθηκε
από την κατάρρευση των σημείων αναφοράς ...

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Il Nascituro ...

Υπάρχουν
αόρατα νήματα
μέσα στη σιωπή, 
πέραν του χρόνου
και των αποστάσεων,
που μπορούν να ενώσουν τη σκέψη της ψυχής,
τυλίγοντάς την σε μια ατέλειωτη αγκαλιά …