• "Το μεγάλο μωσαϊκό της θείας θέλησης το βλέπουν μόνο οι άγγελοι, εμείς, άσχετοι, απλά ξεπροβοδίζουμε προς τη ραθυμία ή την έσχατη θυσία ... Και τις νύχτες που ωριμάζουν τα χρώματα, φαντάζει στο ξέφωτο η ποίηση σε σπίτι δίχως πόρτες ..." • Αιρετικό | "Quando il diavolo vende la sua anima a Di©" | "Όταν © διάβολος πουλά τη ψυχή του στο Θεό" •

Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014

Το Χρέος Της Αντίστασης ...


Σύμφωνα με τον Heidegger
η ιδέα της Ευρώπης ξεκίνησε
με τη διάσπαση της Ελλάδας
από τον μεσανατολικό κόσμο και, ειδικότερα,
με τη γέννηση της φιλοσοφίας ...

Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014

Memorandum ή Moratorium: Σε Μετάφραση Διασποράς ...

Un pensiero dall’estero
sui titoli dei giornali
domenicali greci,
che nell’angoscia
dell’ultimo sospiro,
restano in perfetto coordinamento, mai come ora,
insieme ai loro padroni con il success story governativo ...