• "Το μεγάλο μωσαϊκό της θείας θέλησης το βλέπουν μόνο οι άγγελοι, εμείς, άσχετοι, απλά ξεπροβοδίζουμε προς τη ραθυμία ή την έσχατη θυσία ... Και τις νύχτες που ωριμάζουν τα χρώματα, φαντάζει στο ξέφωτο η ποίηση σε σπίτι δίχως πόρτες ..." • Αιρετικό | "Quando il diavolo vende la sua anima a Di©" | "Όταν © διάβολος πουλά τη ψυχή του στο Θεό" •

Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014

Το Χρέος Της Αντίστασης ...


Σύμφωνα με τον Heidegger
η ιδέα της Ευρώπης ξεκίνησε
με τη διάσπαση της Ελλάδας
από τον μεσανατολικό κόσμο και, ειδικότερα,
με τη γέννηση της φιλοσοφίας ...

Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014

Memorandum ή Moratorium: Σε Μετάφραση Διασποράς ...

Un pensiero dall’estero
sui titoli dei giornali
domenicali greci,
che nell’angoscia
dell’ultimo sospiro,
restano in perfetto coordinamento, mai come ora,
insieme ai loro padroni ...