• "Το μεγάλο μωσαϊκό της θείας θέλησης το βλέπουν μόνο οι άγγελοι, εμείς, άσχετοι, απλά ξεπροβοδίζουμε προς τη ραθυμία ή την έσχατη θυσία ... Και τις νύχτες που ωριμάζουν τα χρώματα, φαντάζει στο ξέφωτο η ποίηση σε σπίτι δίχως πόρτες ..." • Αιρετικό | "Quando il diavolo vende la sua anima a Di©" | "Όταν © διάβολος πουλά τη ψυχή του στο Θεό" •

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

Ευρωπαϊκά Φαντάσματα ...

Η Ευρώπη,
ποτέ δεν είχε
ούτε την πυγμή
αλλά ούτε και τη βούληση
να αναλάβει πρωτοβουλίες ...